केबल परीक्षक, केबल व्यवस्थापक, ठिगळ पॅनेल, माउंट बॉक्स पृष्ठभाग - Uniconm