เคเบิ้ล Tester, เคเบิ้ล Manager, แพทช์แผง Surface Mount กล่อง - Uniconm